Om gården - Holan 01.05.18

Go to content


Velkommen til Holan Søndre i Steinkjer kommune, g.nr. 14, br.nr. 1.
Gården ligger ca. 9 km fra Steinkjer sørover langs E6.
Det er ca. 160 da dyrket mark og ca. 170 da skog og beite.
Melkekvoten er utleid, men driver fortsatt med litt slaktegrisproduksjon.
I tillegg leier vi ca. 400 da i nabolaget.


Leidulv Holan, 7710 Sparbu Mobilnr: 906 38 440, Mail: leidho@online.no
Free website counter
Back to content