Om gården - Holan 01.05.18

Go to content


Velkommen til Holan Søndre i Steinkjer kommune, g.nr. 14, br.nr. 1.
Gården ligger ca. 9 km fra Steinkjer sørover langs E6.
Det er ca. 160 da dyrket mark og ca. 170 da skog og beite.
Vi har en melkekvote på 90 tonn og forer fram ca. 170 slaktegris pr. år.
I tillegg leier vi ca. 400 da i nabolaget.


Leidulv Holan, 7710 Sparbu Mobilnr: 906 38 440, Mail: leidho@online.no
Free website counter
Back to content